n-yachts.com

Snekke

Snekker eller sjekter har blitt brukt siden vikingtiden. Det finnes mange varianter av snekker. I vikingtiden var snekkene, eller snekkja, en krigsbåt som ble brukt helt fram til middelalderen. Ordet snekke kommer fra det russiske order schnjaka, der lignende båter ble brukt på kysten av Kolahalvøya. De russiske båtene har mye til felles med nordlandsbåten.

I dag brukes ordet snekke om en åpen eller halvåpen båt som er klinkbygd og spissgattet. En snekke er 5-8 meter lang (15-30 fot) og 1,5-3 meter bred. Båten har utvendig ror og overlappende bord. Moderne snekker er ofte motordrevne, selv om det også finnes snekker som drives med årer. Seilsnekker finnes også, men de har blitt mer sjeldne i nyere tid. Det finnes også moderne snekker som er laget av plast. På Sørlandet er det spesielt populært å ha snekker. Der kalles båtene sjekte. Ordet sjekte stammer fra Nederland, og viser den sterke tilknytningen mellom Sørlandet og Nederland. Sjekter var veldig populære som fritidsbåter etter andre verdenskrig, og båtfabrikken Marna i Mandal tjente gode penger på båtenes popularitet.

Selv om de fleste tresnekkene holder relativt lav fart, arrangeres det også regattaer med disse båtene. Ofte handler regattaene like mye om trivsel som om konkurranse.