n-yachts.com

Seilbåter

Seilbåter er båter som drives med seil. Seilbåter har en lang historie, og navnet seilbåt brukes på alt fra små joller med seil til store havgående skip med flere master. De aller største seilbåtene ble brukt til handelsbåter før motorbåtene tok over, og var laget for å være på havet i mange måneder om gangen. Disse båtene ble også brukt av oppdagelsesreisende både i Europa og andre steder i verden. Tidlige sivilisasjoner krysset også havet med seilbåter av ulik størrelse. Seilbåten har et ukjent opphav, men seil er en svært gammel framdriftmetode verden over.

Seilbåter kan ha ett eller flere skrog. Båter med to skrog kalles katamaran, mens båter med tre skrog kalles trimaran. Seilbåter har en vinge under vann som kalles en kjøl. Kjølen stabiliserer båten og gir gode seilegenskaper. Kjølen kan ha ulik form og være laget av ulike materialer. Eldre båter har ofte lange kjøler, mens moderne båter har såkalte finnekjøler. Joller har kjøl av tre eller plast. Seilbåter har mange tau man må holde styr på, og dette er det mest utforende med å seile. Man kan seile mot vinden ved å krysse fram og tilbake på skrå. Det seiles regattaer med både små og store båter.