n-yachts.com

Robåt

Robåt er en gammel båttype som fortsatt er populær og praktisk. Robåten drives vanligvis framover av årer, men man kan også bruke seil. Tidligere var robåtene laget av tre, men i dag finnes det både trebåter, plastbåter og metallbåter. Sitteplassene i en robåt består av planker som ligger på tvers i båten. Én eller flere personer kan ro. Dersom man ror alene, bruker man to årer. Dersom flere ror, kan man enten ro med én åre hver eller to årer hver.

Robåter finnes i mange størrelser. De fleste robåtene er relativt små. De aller minste robåtene kalles joller. Litt større robåter kalles pram. Mange deler av Norge har egne båttyper som ble drevet fram ved hjelp av årer eller seil. Også vikingene brukte årer til de store båtene når det var vindstille, og robåter er kjent fra hele verden. Til og med store krigsskip flere steder i verden ble drevet fram av årer.

Moderne robåter kan være både bruksbåter og konkurransebåter. Konkurransebåtene er som regel smalere og lengre enn bruksbåter. Inntil åtte roere kan sitte i konkurransebåtene. Robåtene skiller seg fra kanoer og kajakker ved at årene ligger i tollepinner, åregafler eller keiper. I motsetning til i kajakk og kano, sitter man baklengs i robåten.