n-yachts.com

Offshore Class One

Offshore racing er båtsportens svar på Formel 1. Her deltar bare de største og sterkeste båtene, og farten kan bli svært høy. Offshore har ofte blitt sett på som en rikmannssport, ettersom mange av båtene er eid av rike personer, men sporten krever svært stor dyktighet av utøverne, for det kan skje farlige ulykker med båtene. Flere personer har dødd under offshore racing gjennom årene. Sporten blir finansiert delvis gjennom private midler og delvis gjennom sponsorer.

Offshore deles inn i flere klasser, etter båtenes motorstørrelse. Den aller største klassen er Offshore 1. Offshore racing startet allerede i 1904, men sporten har utviklet seg mye siden den gang. VM i offshore 1 består av en serie med enkeltløp som arrangeres i flere land. Løpene kjøres delvis i rolig farvann og delvis i åpent vann. Offshore Class One regnes som en av de mest spektakulære motorsportene i verden, og båtene kan komme opp i 257 km/t. Flere norske båter og norske førere har deltatt i Offshore Class One. Bjørn Rune Gjelsten og Bård Eker har til og med blitt verdensmestere. Marit Strømøy, den første og eneste kvinnelige føreren i Offshore Class One, er også norsk.